LED Ordlista

Klicka på begreppen nedan för att läsa mer om deras innebörd eller läsa ordlistan från början till slut.

Ampere förbrukning   Förkopplingsdon   Clips   Certifiering   Korrelerad färgtemperatur (CCT)   CRI (Färgåtergivningstal) & Ra (Färgåtergivning)   Sockel   Olika LED färger   Dimmer   Drivers   Arbetscykel   Energiklass   Säkring   Kylfläns   IP-klass   Kelvin   LED-lister   Linsmaterial   Lumen   Lumen underhålls liv (Lx)   Lux   Material   Max ström   Driftspänning   Operativ temperatur   RGB eller RGBY   Glimtändare   T5, T8, T12   Spridningsvinkel   Volt   Watt


Ampere förbrukning

 • Hur mycket Ampere som används från din elektroniska enhet, mäts i Ampere (A).

Förkopplingsdon

 • En anordning som ger den nödvändiga startspänningen och lämpliga ström till ett fluorescerande ljus etc.

Certifiering

 • CE-märkningen är en norm som utvecklats av EU som är din försäkran om att produkten uppfyller ett antal minimikrav i frågan om säkerheten. Det är inte bara en garanti för kvalitet, men också talar om att produkten har testats och att den uppfyller kraven.
 • RoHS-direktivet (begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter) är en föreskrift som begränsar användningen av 6 specifika material (bly, kvicksilver, kadmium, krom 6, PBB och PBDE).
 • EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) syftar till en apparats förmåga att inte skapa en alltför stark elektromagnetisk strålning och störa andra apparater i sin omgivning, men det gäller även också för apparatens förmåga att inte påverkas negativt av andra apparaters elektromagnetiska strålningar.
 • TUV är en oberoende tyska organisation som arbetar för att validera säkerheten hos produkter av alla slag för att skydda människor och miljö mot risker. TUV är ett certifikat som garanterar hög standard på kvalitet och att produkten i fråga uppfyller kraven i produkt säkerhetsföreskrifter.
 • LVD (Lågspänningsdirektivet) är ett certifikat som identifierar och granskar normer och relevanta säkerhetskrav för produkter inom en viss spänningsgräns (75-1000 volt). Syftet är att säkerställa europaomfattande harmonisering när det gäller krav på produkter som släpps ut på marknaden för hälsa och säkerhet

Clips

 • En liten anslutningsenhet som kan användas för att ansluta delar av LED-lister tillsammans eller en LED-list till en driver.

Korrelerad färgtemperatur

 • Korrelerad färgtemperatur används för att beskriva ljusfärgen som kommer från ljuskällor. Färgtemperaturen mäts i Kelvin (se Kelvin). (se Kelvin).

CRI (Färgåtergivningstal) & Ra (Färgåtergivning)

 • CRI, eller Färgåtergivning beskriver hur väl en ljuskälla återger färgerna på ett givet objekt. CRI betygsätter ljus från 0 till 100, där 100 är fullständig och total färgåtergivning av 8 referensfärger. En lysdiod med en RA över 80 anses vara en kvalitet LED. Det är svårt att hitta lysdioder som rankas över 90 RA.

Sockel

 • Det finns många olika typer av socklar. På bilden nedan kan du se de olika typer vi säljer, så att du kan hitta vad du behöver.

Socklar som du kan hitta på LEDsale.se


Olika LED färger

 • RGB står för rött, grönt och blått, vilket är de tre grundfärgerna. Detta gör att lysdioder kan producera alla typer av kombinationer och färgnyanser genom att kombinera de tre färgerna.

Dimmer

 • Kontrollfunktion som gör det möjligt att ändra ljusstyrkan på din lampa.

Drivers

 • Lysdioder behöver en anordning som kan omvandla inkommande växelström till rätt likspänning som används. En sådan anordning kallas för "driver" och det hjälper till att reglera flödet av strömmen och skyddar lysdioderna mot svängningar. För vissa lysdioder det kan du också att dämpa belysningen eller för att ändra färg.

Arbetscykel

 • Arbetscykel är en term som ofta används när man talar om dimning av LED-belysning. När man dimmar LED-ljuset, gör du bara att de växlar mellan av och på i en väldigt snabb fart. En arbetscykel är den andel av en period när en signal eller system är aktivt. 100% arbetscykel innebär att ljuset är på hela tiden, med 0% betyder att de inte producerar något ljus alls.

Energiklass

 • EU har infört energiklasser som gör det möjligt för konsumenterna att enkelt identifiera effektiviteten i de produkter de köper. Skalan går från A (mest effektiv) till E (minst effektiv) med klasserna A +, där A ++ och A +++ har nyligen lagt till då flera elektriska produkter har blivit mer energieffektiva. En ny uppsättning av energiklasser är på väg att genomföras inom en snar framtid, för att skapa en bättre insyn.

Säkring

 • Skyddar dina elektriska utrustningar mot överström och andra elektriska svängningar.

Kylfläns

 • Kylflänsar används för att dra bort värme från LED och avger den till den omgivande luften. Om lysdioden är för varm kan den bli instabil och resultera i minskad ljusstyrka, en förändring i färg (våglängd) och en minskad livslängd. På LED-lysrör, är kylflänsen aluminium baksidan som hjälper till att hålla LED-lysrören vid rätt arbetstemperatur.

IP-klass

 • Kapslingsklassning används för att klassificera och betygsätta graden av skydd mot intrång, damm, oavsiktlig beröring och vatten i elskåp. Den första siffran representerar skydd mot fasta ämnen medan den andra representerar skydd mot vätskor.

Kelvin

 • Färgtemperaturer mäts i Kelvin, den vetenskapliga enheten för mätning av temperatur. Högre Kelvin värden indikerar vitare, kallare ljus, medan lägre temperaturer indikerar gult, varmare färger.
 • Som en tumregel, dessa intervall utgör de tre olika färgtemperaturer;
  • 2700-3000K = Varm vit
  • 4000-4500K = Neutralvit
  • 6000-6500K = Kall vit
 • För akvarium ljus, färgtemperaturen har också en effekt på växternas tillväxt.

LED-lister

 • En LED-list är ett flexibelt kretskort med lysdioder fastsatta på den. Kan placeras nästan var som helst, och i många olika vinklar och positioner. Kan också skäras och fästas vid andra LED-lister.

Linsmaterial

 • Linsmaterialet refererar till de material som linsen är tillverkad av. Formen på linsen kommer också påverka ljusfördelningen.

Lumen

 • Lumen är den enhet som används för att beskriva ljusstyrkan på en glödlampa eller ljus som reflekteras från en yta. Desto ljusare ljuset är, desto mer lumen den har.

Lumen underhålls liv (Lx)

 • (LX) är den term som används för att jämföra lumen underhålls livslängd på ditt LED-ljus. Den mäts i timmar med tillhörande andel av ljusflöde. Till exempel, en L70 av 30,000 timmar innebär att lysdioden kommer att producera 70% av ljuset på 30,000 timmar och som sådan förklarar försämringen av ljusflöde av lysdioden.

Lux

 • Lux är ett mått om hur belyst en yta är. 1 Lux = 1 Lumen per kvadratmeter. (Se Lumen).

Material

 • Material som normalt används vid tillverkning av LED-belysnings produkter såsom aluminium, glas, metall, PC, PCB, plastklädd aluminium, Semi Plast och termoplast.

Max ström

 • Den maximala ström som en lysdiod kan hantera. Den maximala strömmen ska aldrig överskridas eftersom det kan orsaka allvarliga funktionsfel.

Driftspänning

 • Anger vilken elektrisk spänning som lysdioden använder.

Operativ temperatur

 • Det angivna temperaturintervall där lysdioden fungerar som avsett. Utanför detta temperaturintervall, kommer lysdioden prestera sämre och kan även fungera dåligt.

RGB eller RGBY

 • Färgkombinationer i LED-belysning. RGB = Röd, Grön, Blå. RGBY = Röd, Grön, Blå, Gul.

Glimtändare

 • Glimtändaren är anordningen som ansvarar för att «kick starta» äldre fluorescerande enheter och leda el till lysrören. Det skapar en gnista och ansluter kretsarna från en ände till en annan. Om den äldre armaturen har en starter, måste den bytas ut med den glimtändare som kommer med våra LED rör. Annars är det inte kommer att fungera.

T5, T8, T12

 • Olika typer av lysrör som alla namngavs efter deras replika klockor respektive diameter beräknas av en åttondel av en tum. T12 har en diameter på 1,5 "eller 38mm. T8 har en diameter av 1 "eller 26 mm". T5 har en diameter på 0,625 "eller 16mm. De tre namnen används inte bara för att distinkt skildra energieffektiviteten i lamporna från varandra (T5 är överlägsen), men även dimensionerna av lamporna. Som sådan T5 lysrör kommer endast passa in i en T5 armaturer etc.

Spridningsvinkel

 • Spridningsvinkel av ett LED-ljus är bredden hos den emitterade ljusstrålen och den styr i viss mån ljusintensiteten hos lysdioden. Desto snävare spridningsvinkel desto mer intensivt kommer ljuset att vara. Spridningsvinkler varierar från 8 grader upp till 360 grader.

Volt

 • Volt är ett mått på elektrisk potential och hänvisar till den energi som kan frigöras om elektrisk ström tillåts att strömma. Formeln för att avgöra volt är enkel: W * A = V Exempel: 12W * 8A = 96V

Watt

 • Används för att mäta ström.

Gå till toppen

Finns det andra begrepp som du är osäkra på? Skriv till oss så uppdaterar vi ordlistan!